BIP czyli Biuletyn Informacji Publicznej

Znak BIP z lewej strony obrazka. W tle osoba trzymająca otwarty laptop
image_pdfimage_print

Szukasz informacji lub kontaktu do konkretnej instytucji publicznej? Bez względu czy chodzi o ministerstwo czy gminę, pierwsze kroki skieruj do BIPu  czyli Biuletynu Informacji Publicznej.

Co to takiego Biuletyn Informacji Publicznej?

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych instytucji publicznych o ujednoliconym wyglądzie.

Zasady funkcjonowania systemu są regulowane zapisami prawnymi, czyli:

1/ ustawy z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz

2/ Rozporządzenia MSWiA z 17 maja 2002 w sprawie BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ (Dz.U. Nr 67, poz. 619).

Strony tzw. BIP spełniają obowiązek udostępniania obywatelom informacji publicznej. Warto pamiętać, że dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu.

Obowiązek posiadania tego typu strony informacyjnej mają m.in. gminy, miasta, urzędy, publiczne instytucje, podmioty reprezentujące Skarb Państwa, a także inne jednostki korzystające ze środków publicznych.

Gdzie znajdę BIP?

W serwisie internetowym  gminy, miasta (lub na stronie instytucji) znaczek BIP może być umieszczony na górze strony, wraz z logo:

Znaczek biuletynu informacji publicznej - polska flaga, na białej części litery bip, czerwona bez napisów

Przykłady – odnajdź znaczek na poniższych stronach:

Widok strony internetowej miasta Tomaszowa Mazowieckiego z widocznym na górze znaczkiem BIP
Widok strony internetowej miasta Zielonka z widocznym znaczkiem BIP

lub jako SERWIS BIP na dole:

Widok dołu strony internetowej miasta Ciechocinek - widoczne litery BIP

Jeśli masz kłopot ze znalezieniem BIP instytucji, wpisz do wyszukiwarki frazę:

bip urząd ochrony konsumenta” lub „bip urząd skarbowy w Sosnowcu”, to pozwoli szybciej dotrzeć do poszukiwanej strony.

Jakie informacje znajdę w BIP?

Na stronie Biuletynu, zgodnie z przepisami znajdziesz między innymi informacje o:

– formie prawnej, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach instytucji (czyli o tym, czym zajmuje się instytucja)

– organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach (także dane teleadresowe)

– programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań (co robi i jak działa dana instytucja)

– strukturze własnościowej podmiotów, majątku, którym dysponują (jakimi środkami dysponuje i jak je wydaje)

– sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania (jakie sprawy można w niej załatwić i w jaki sposób np. kwestie meldunkowe czy rejestracji pojazdów)

– prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,

A także:

– treść i postać dokumentów urzędowych, aktów administracyjnych, dokumentację i przebieg kontroli, informacje o długu publicznym i pomocy publicznej.

Przykład strony BIP miasta Kraków:

Widok strony internetowej ze znakiem BIP z lewej, następnie napisem Miasto Kraków

Dlaczego warto zaglądać na strony BIP?

Biuletyn jest oficjalną stroną urzędu czy instytucji, zamieszczane tam dane kontaktowe i teleadresowe są najbardziej aktualne i wiarygodne. Za pomocą takiej strony możemy dotrzeć i przeczytać dokumenty danej jednostki, nie opierając się na opiniach i ocenach innych.

Zmiana rozmiaru czcionki
Duży kontrast