Konkurs – do 8 lutego! Do wygrania książka „Kiedy się odważysz. Inspirujące historie o self-adwokatach”

image_pdfimage_print

Ogłaszamy konkurs, w którym do wygrania jest książka pod tytułem „Kiedy się odważysz – inspirujące historie o self-adwokatach”. Książka została wydana w 2020 roku przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu. Autorką jest Bernadeta Szczypta – dziennikarka Polskiego Radia Rzeszów liderka grupy radiowców Radia SoVo przy PSONI Koło w Jarosławiu.  Autorka przeprowadziła wywiady z 13 osobami z niepełnosprawnością. Są to self-adwokaci czyli osoby, które wypowiadają się we własnym imieniu, poznają swoje prawa i dążą do niezależnego, samodzielnego życia.

Mamy dla Was 10 egzemplarzy tej książki.

Wystarczy napisać, czym dla Ciebie jest niezależne, samodzielne życie. Prosimy  o wypowiedź nie dłuższą niż 10 zdań w tekście łatwym do czytania.

E-maile należy przesyłać pod adres bernadeta.szczypta@radiosovo.pl 

Do maila koniecznie dopisz swoje imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego

Na odpowiedzi czekamy do 8 lutego 2021 r do godz.24:00. Autorzy najciekawszych wypowiedzi otrzymają książkę.  Książkę prześlemy pocztą.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Kiedy się odważysz” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony www.radiosovo.pl oraz profilu Facebook-ego Radio SoVo – dostępne radio internetowe od dnia publikacji regulaminu tj. od dnia 29.01.2021 roku do 08.02.2021 roku.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) nie jest członkiem grupy radiowców Radia Sovo przy PSONI Koło w Jarosławiu;

b) nie jest członkiem rodziny członka grupy radiowców Radio Sovo przy PSONI Koło w Jarosławiu.

§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:

 1. udzielenie w formie pisemnej odpowiedzi na pytanie konkursowe „Czym dla Ciebie jest niezależne, samodzielne życie?” i przesłanie jej na adres Organizatora: bernadeta.szczypta@radiosovo.pl do 08.02.2021
 2. Odpowiedź powinna być napisana w tekście łatwym do czytania i nie przekraczać 10 zdań.
 3. podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych Uczestnika (imienia, nazwiska, adresu, konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody).

§ 4 NAGRODY

 • Nagrodami w Konkursie jest: 10 egzemplarzy książki „Kiedy się odważysz. Inspirujące historie o self-adwokatach” autorstwa Bernadety Szczypty.
 1. Zdobywcy nagród w Konkursie zostaną wyłonieni przez komisję konkursową spośród wszystkich uczestników, którzy odpowiedzieli na pytanie konkursowe. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz, tj. wypełnić i przesłać jedno zgłoszenie.
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Komisja wybiera wedle wewnętrznych kryteriów najbardziej oryginalne i ciekawe opracowanie pytania konkursowego.
 3. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres email lub numer telefonu wskazany przez nich w trakcie Konkursu.
 4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na przesłaną e-mailem wiadomość w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia o przyznaniu nagrody, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. W takiej sytuacji Komisja konkursowa dokona wyboru kolejnej osoby kwalifikującej się do otrzymania nagrody.

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 6 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres bernadeta.szczypta@radiosovo.pl przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.
 3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie www.radiosovo.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
 4. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem www.radiosovo.pl

Komentarze (9)

 • Pingback: PSONI Koło w Jarosławiu wydało książkę o self-adwokatach. Możesz ją mieć! – Radio Sovo

 • 29 stycznia, 2021 o 17:19

  lubię bardzo radio sovo jest super i bardzo ciekawe

 • 29 stycznia, 2021 o 19:16

  Będziemy promować konkurs wśród naszych Uczestników Warsztatu. Super pomysł

 • 30 stycznia, 2021 o 11:04

  Bardzo ciekawe wypowiedzi.

 • 2 lutego, 2021 o 10:43

  Ciekawy konkurs. Chętnie weźmiemy udział. Może warto dodać informację do zakładki konkursy.

 • 4 lutego, 2021 o 07:51

  Już dopracowujemy swój pomysł !!! Pozdrawiamy

 • 6 lutego, 2021 o 11:10

  to jest super reportaż

 • 10 lutego, 2021 o 20:16

  Serdecznie dziękujemy za wszystkie prace nadesłane na Konkurs. Komisja konkursowa już pracuje nad wyłonieniem laureatów. Z autorami zwycięskich prac skontaktujemy się na początku przyszłego tygodnia. Pozdrawiamy gorąco 🙂

 • 6 września, 2021 o 09:03

  iłowo

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Radio Sovo z siedzibą w Warszawie jest administratorem Twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, które podajesz lub pozostawiasz w ramach zamieszczania opinii w serwisie. Przetwarzamy te dane w celu wykonania umowy z Tobą, tą umową jest regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Ty. Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Masz prawo m.in. do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Prawa te oraz sposób ich realizacji opisaliśmy w polityce prywatności. Tam też znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Zmiana rozmiaru czcionki
Duży kontrast