UWAGA! Ostatni dzień na wygranie nagród. Konkurs trwa do 20 października do godz. 21.00!

image_pdfimage_print

 1. Posłuchaj audycji: https://radiosovo.pl/rekodzielo/

2. Dodaj komentarz pod audycją

3. Spośród komentarzy spełniających wymagania konkursy 21 października 2021 r. wylosujemy 4 , które zostaną nagrodzone pięknymi dziełami pani Karoliny Gostyńskiej.

REGULAMIN KONKURSU

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs RĘOKODZIEŁO” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony www.radiosovo.pl oraz profilu Facebookowego Radio SoVo – dostępne radio internetowe od dnia publikacji regulaminu do 20.10.2021 godz. 21.00.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) nie jest pracownikiem Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;

b) nie jest członkiem rodziny pracownika Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:

 1. Napisanie komentarza pod audycją pt. „Rękodzieło to moja pasja i mój sposób na życie – mówi Karolina Gostyńska”;
 2. Komentarz musi merytorycznie nawiązywać do treści audycji oraz powinien być nie krótszy niż 20 znaków ze spacjami;
 3. Komentarz musi być opublikowany na portalu radiosovo.pl do 20 października 2021 r. godz. 21.00.
 4. Autor komentarza poda swoje imię, lub pseudonim oraz poprawny, indywidualny adres mailowy, niezbędny do kontaktu w celu omówienia szczegółów przekazania nagrody.
 5. Każdy z autorów może zamieścić tylko jeden komentarz. W przypadku większej liczby komentarzy jednego autora brany będzie pod uwagę ten napisany jako pierwszy.

§ 4 NAGRODY

Nagrodami w Konkursie są 4 maskotki – rękodzieło autorskie pani Karoliny Gostyńskiej.

 1. Zdobywcy nagród w Konkursie zostaną wylosowani spośród wszystkich autorów opublikowanych komentarzy.
 2. Odbędą się cztery losowania. Los raz wylosowany nie bierze udziału w kolejnych losowaniach.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na przesłaną e-mailem wiadomość w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia o przyznaniu nagrody, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. W takiej sytuacji Komisja konkursowa dokona losowania kolejnej osoby kwalifikującej się do otrzymania nagrody.

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem otrzymania nagród jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, konta poczty elektronicznej, niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 6 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres radio@radiosovo.pl przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.
 3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie www.radiosovo.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
 4. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem www.radiosovo.pl

Komentarze (5)

 • 16 października, 2021 o 19:38

  Właśnie widziałam te rękodzieło bardzo fanie to wyglolda jest super

 • 20 października, 2021 o 11:29

  Podobała mi się audycja,. była ciekawa. Chciałbym aby ta pani pokazała innym ludziom jak robi te figurki. Może nagra pani filmik?

 • 20 października, 2021 o 12:48

  AUDYCJA BARDZO MI SIĘ PODOBAŁA. W TEJ AUDYCJI PODOBAŁO MI SIĘ, ŻE PANI OPOWIADAŁA JAK ZACZEŁA TWORZYĆ RĘKODZIIEŁO. PAMIĘTAM, ŻE PANI CHODZI DO WTZ. JA JESTEM NA FACEBOOKU W GRUPIE KWIATÓW DONICZKOWYCH I GRUPIE MIESZKAŃCÓW RONDA WIATRACZNA.

 • 20 października, 2021 o 13:45

  Praće Karoliny barďzo mi się podobały . Zobaczyłamjak można,wykonać różne pracee.

 • 29 października, 2021 o 18:58

  rękodzeło to moja pasja i sposób na zycie i mój sposób na zycie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Radio Sovo z siedzibą w Warszawie jest administratorem Twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, które podajesz lub pozostawiasz w ramach zamieszczania opinii w serwisie. Przetwarzamy te dane w celu wykonania umowy z Tobą, tą umową jest regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Ty. Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Masz prawo m.in. do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Prawa te oraz sposób ich realizacji opisaliśmy w polityce prywatności. Tam też znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Zmiana rozmiaru czcionki
Duży kontrast