Kopiowanie utworów

image_pdfimage_print
Dwa duże regały. Na jednym znajdują się płyty na drugim książki.

Kopiowanie to zrobienie drugiej takiej samej książki lub płyty.

Jeśli kupiłeś w sklepie grę komputerową, możesz zainstalować
na swoim komputerze. Zainstalować to znaczy wgrać do komputera.

Osoba proponuje drugiej skopiowaną płytę CD.

Nie wolno Ci kopiować i sprzedawać kopii gry komputerowej bez zgody autora. Gra komputerowa jest utworem. Kopiowanie utworu bez zgody twórcy jest nielegalne. Możesz być za to ukarany.

Dwie osoby słuchają oryginalnego wydania muzycznego.

Jeśli kupiłeś w sklepie płytę z muzyką lub filmem, możesz sam
z niej korzystać.

To znaczy możesz słuchać muzyki lub oglądać film sam
lub w towarzystwie przyjaciół, rodziny. Płytę z filmem lub muzyką możesz też pożyczyć przyjacielowi lub osobie z Twojej rodziny.

Osoba chowa skopiowaną płytę do szulfadyy.

Nie wolno kopiować płyty z muzyką albo filmem i pożyczać kopii innym osobom. Płytę możesz skopiować tylko dla siebie. Kiedy kupiona w sklepie płyta się zniszczy, będziesz mógł nadal posłuchać tej muzyki.

Przekreślona płyta CD.

Pamiętaj!

Możesz pożyczać innym płytę, którą kupiłeś.

Ale nie kopię! Nie pozwalaj kopiować innym osobom gry komputerowej ani programu komputerowego, który kupiłeś w sklepie! Nie korzystaj z płyt, na których są nielegalne programy!

Osoba przed laptopem. obok czarny wykrzyknik

Nie powinieneś pożyczać od znajomych gry komputerowej ani programu komputerowego i instalować ich na swoim komputerze. Takie zachowania są niezgodne z prawem!
Możesz zostać za to ukarany.

Zmiana rozmiaru czcionki
Duży kontrast