Dobra Praktyka

image_pdfimage_print

Radio SoVo – Sound & Voices
Jako dobrą praktykę rozumiemy działanie, które przynosi konkretne, pozytywne rezultaty, jest powtarzalne i trwałe i może być stosowane przez inne podmioty.

Jednym z kluczowych elementów projektu „SoVo – dostępne radio internetowe” jest skalowanie dobrej praktyki – działania Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) – Radia SoVo (Sound & Voices).

Projekt był realizowany w latach 2011 – 2015, a zaangażowanych w niego było 7 zagranicznych partnerów z Włoch, Szwecji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Francji, działających w różnych środowiskach – dla i z osobami NI, chorymi psychicznie oraz będącymi w kryzysie bezdomności. W całym okresie realizacji projektu w Polsce wzięło udział 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz 8 terapeutów. Odbiorcami projektu były osoby z otoczenia OzNI oraz słuchacze audycji – łącznie ok 5000 osób.

W projekcie szczególny nacisk był położony na rozwój umiejętności cyfrowych w celu bardziej aktywnego i samodzielnego funkcjonowania osób NI w życiu codziennym i pracy. Jego innowacyjność polegała na tym, że OzNI byli nie tylko odbiorcami, ale również aktywnymi i kreatywnymi twórcami. Ich działalność pozwoliła wzmocnić ich poczucie wartości. Udział w projekcie był także cennym doświadczeniem dla kadry terapeutów, pozwolił im rozwijać własne kompetencje cyfrowe oraz poznać nowe metody pedagogiczno – terapeutyczne. Pomysłodawcom projektu zależało na tym, żeby cyfrowe włączenie osób NI nie tylko bazowało na ich deficytach i barierach, ale także na ich mocnych stronach –zainteresowaniach oraz umiejętnościach, które aktywowane wyzwalały pozytywne emocje, stanowiąc jednocześnie dźwignię w procesie edukacyjno-terapeutycznym.

Dla osób dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną korzystanie z nowoczesnych mediów i technologii cyfrowych rozwiązuje wiele problemów wynikających z dysfunkcji rozwojowych (uszkodzenie kory mózgowej, zaburzenie receptorów słuchu i mowy itd.) oraz stanowi szansę na poprawę ich sytuacji życiowej w tak kluczowych kwestiach, jak skuteczne komunikowanie się z innymi, pogłębianie relacji społecznych, podejmowanie niezależnych decyzji, wychodzenie z samotności i separacji oraz obserwowanie pozytywnych skutków własnej działalności. W związku z powyższym nadrzędnym celem dobrej praktyki były działania edukacyjne polegające na pełniejszym włączeniu w życie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną, dzięki rozwojowi ich kompetencji cyfrowych za pośrednictwem tworzenia radia internetowego – nowoczesnego, innowacyjnego narzędzia IT.

Przygotowanie programu radiowego składało się z wielu etapów i wymagało od NI nabycia określonych kompetencji cyfrowych. Jako główne warto wymienić: identyfikację istotnych treści, zrozumienie ich, ocenę przydatności, przeprowadzenie wywiadów, nagranie materiału, opracowanie pozyskanych treści oraz nadawanie do słuchaczy. Słuchacze radia uczyli się, że są inne osoby z podobnymi problemami bądź osoby, które życie dotknęło w inny sposób (np. bezdomni),uczyli się zainteresowania innymi, wyjścia ze swojego małego świata. Osoby tworzące radio w czasie trwania projektu brały udział w 12 szkoleniach i warsztatach dotyczących technicznych aspektów prowadzenia radia i audycji oraz ćwiczeń m. in. z dykcji i emisji głosu.

Projekt został doceniony przez grantodawców i Komisję Europejską poprzez wpisanie go na listę dobrych praktyk programu Grundtvig (obecnie  Erasmus+), został także zwycięzcą konkursu Eduinspiracje 2013 w kategorii instytucjonalnej. Następna edycja Dobrej Praktyki była nominowana do nagrody EDUInspiracje w 2015 r. Dzięki temu pomysłodawczyni i koordynatorka projektu -Anna Kwiatkowska -została wybrana przez Komisję Europejską do pełnienia w 2017 r. roli Ambasadorki 30-lecia programu Erasmus.

 
O historii internetowego radia SoVo
 
 
Kilka lat temu pracownicy Polskiego Stowarzyszenia
na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną  wymyślili ciekawy projekt.
Pracownicy Stowarzyszenia razem z  organizacjami
z zagranicy stworzyli internetowe radio SoVo.
 
Radio tworzyły organizacje z:
•  Włoch
•  Szwecji
•  Hiszpanii
•  Wielkiej Brytanii
•  Francji.
Mapa Europy.
 
W projekcie radio SoVo wzięły udział:
• osoby z niepełnosprawnością intelektualną
• osoby z problemami zdrowia psychicznego
• osoby bezdomne.
Te osoby to uczestnicy projektu.
Trzy osoby rozmawiają: od lewej kobieta z niepełnosprawnością intelektualną, bezdomny mężczyzna, seniorka.
 
W czasie projektu niektórzy uczestnicy
z niepełnosprawnością intelektualną
tworzyli audycje radiowe.
Audycja radiowa to program w radiu.
Audycje miały różne tematy.
Trzy osoby przy stole. Wszystkie mają słuchawki na uszach. Od lewej: dziewczyna mówi do mikrofonu, osoba ma przed sobą komputer, trzecia osoba z mikrofonem  spogląda na pozostałe.
 
Uczestnicy przygotowywali pytania
do wywiadów z ciekawymi ludźmi.
Rozmawiali na różne tematy.
 
Od lewej: kobieta z niepełnosprawnością intelektualną trzyma w ręce mikrofon. Do mikrofonu mówi starszy mężczyzna. Przed nimi na stole leży dyktafon.
 
Inni uczestnicy słuchali audycji radiowych.
Mogli posłuchać o życiu innych osób,
o ich problemach i sukcesach.
Senior przez komputerem. Na uszach ma słuchawki.
 
Uczestnicy z niepełnosprawnością intelektualną,
którzy tworzyli audycje radiowe uczyli się:
• jak prowadzić audycje radiowe
• jak mówić wyraźnie do mikrofonu.
Od lewej: kobieta z niepełnosprawnością intelektualną trzyma w ręce mikrofon. Do mikrofonu mówi starszy mężczyzna. Przed nimi na stole leży dyktafon.
 
Wszyscy uczestnicy mogli poprawić swoje
umiejętności cyfrowe.
Na przykład osoby z niepełnosprawnością
intelektualną mogły nauczyć się:
• jak korzystać z komputera
• jak przeglądać strony w internecie
• jak zalogować się na swoje konto w internecie
• jak korzystać z różnych aplikacji w telefonie.
Mężczyzna siedzi przed komputerem. Po jego prawej i lewej stronie są koperty i strzałki  symbolizujące przychodzące i wychodzące maile.
 
Niektóre aplikacje pomagają rozmawiać,
poznać nowych znajomych albo podjąć decyzję.
Dzięki temu osoby były bardziej samodzielne
w życiu. Lepiej radziły sobie w pracy.
Nie czuły się samotne.
Ilustracja podzielona na dwie części. W lewym dolnym rogu mężczyzna przed komputerem. W  prawym górnym rogu kobieta przed komputerem. Między nimi dwie strzałki symbolizujące przepływ  informacji.
 
Terapeuci też poprawili swoje umiejętności
cyfrowe. Poznali nowe sposoby jak uczyć dorosłe osoby
z niepełnosprawnością intelektualną.
Terapeuci siedzą przed komputerami na szkoleniu. Przed nimi stoi wykładowczyni.
 
Projekt radio SoVo dostał wiele nagród.
Dlatego Fundacja Pro Cultura (czytaj kultura),
Stowarzyszenie i Fundacja Zaczyn
chcieli stworzyć podobne radio.
Od lewej: puchar z napisem Radio SoVo. Obok dyplom z napisem: Nagroda dla Radio SoVo.
 
Zmiana rozmiaru czcionki
Duży kontrast