Historia

image_pdfimage_print

Radio SoVo wywodzi się dobrej praktyki – działania Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) – Radia SoVo (Sound & Voices).  

Projekt PSONI realizowany był w latach 2011 – 2015, a zaangażowanych w niego byli zagraniczni partnerzy z Włoch, Szwecji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Francji. Wzięło w nim udział 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym z Polski oraz 8 terapeutów. W projekcie szczególny nacisk położono na rozwój umiejętności cyfrowych w celu bardziej aktywnego i samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną (OzNI) w życiu codziennym i pracy. Osoby z niepełnosprawnością były nie tylko odbiorcami, ale również aktywnymi i kreatywnymi twórcami.  

Projekt został doceniony przez grantodawców i Komisję Europejską poprzez wpisanie go na listę dobrych praktyk programu Grundtvig (obecnie  Erasmus+), został także zwycięzcą konkursu Eduinspiracje 2013 w kategorii instytucjonalnej.  

W 2019 roku Fundacja Pro Cultura postanowiła zbudować partnerstwo, zeskalować działanie PSONI, poszerzyć je o nowe grupy docelowe: seniorów oraz ich otoczenie, a także zbudować portal o zasięgu ogólnopolskim. Pod koniec roku udało się pozyskać na ten cel grant ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.  

Portal www.radiosovo.pl wystartował 11 grudnia 2020 roku. Był kluczowym elementem projektu “Sovo – dostępne radio internetowe”, który realizowany był od lutego 2020 roku do końca grudnia 2022 roku.    

W całej Polsce powstało wówczas 30 Oddziałów Radia SoVo: 15 senioralnych oraz 15 z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (OzNI).  

Jako pierwsze, już w październiku 2020 roku, pracę rozpoczęło 15 Oddziałów Radia SoVo z OzNI (m.in. z Nidzicy, Wyszkowa, Tczewa, Jarosławia, Poznania czy Bytomia).  

W styczniu 2023 roku ruszyły natomiast Oddziały Senioralne, działające przy Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Do rodziny Radia SoVo dołączyli dojrzali dziennikarze m.in. z Nysy, Gniewa, Olsztyna, Sanoka, czy Łodzi.  

Łącznie w Radiu SoVo pracowało 150 dziennikarzy – amatorów z całej Polski.  

Po zakończeniu realizacji projektu finansowanego ze środków unijnych, nadal działa większość z 30 jego oddziałów.  

W planach jest poszerzenie tego grona o kolejne.   

Zmiana rozmiaru czcionki
Duży kontrast