KONKURS – poleć szkolenie i zdobądź nagrody

image_pdfimage_print

Poleć Akademię Seniora SoVo i zgarnij nagrody! Wystarczy namówić kogoś ze swojej rodziny i/lub znajomych do rejestracji i wzięcia udziału w szkoleniu online. Im więcej NOWYCH osób zarejestruje się na zajęcia i powoła na Ciebie – tym więcej nagród zdobędziesz.

To naprawdę proste!

Namawiasz np. swoją przyjaciółkę, partnera, sąsiadkę, krewnego do wzięcia udziału w jednym z listopadowych szkoleń w ramach Akademii Seniora SoVo.

Kalendarz szkoleń: www.radiosovo.pl/akademia-seniora

Namówiona przez Ciebie osoba wypełnia formularz rejestracyjny: www.radiosovo.pl/formularz-rejestracyjny i w specjalnej rubryce na samym dole formularza wpisuje Twoje imię i nazwisko oraz email jako osoby rekomendującej.

Im więcej NOWYCH osób namówisz, tym więcej nagród od nas dostaniesz.

Uwaga! Jako NOWE osoby liczą się tylko ci, którzy do tej pory:

  • nie rejestrowali się i nie uczestniczyli w szkoleniach w ramach Akademii Seniora SoVo,
  • nie brali udziału w szkoleniach dla otoczenia i studentów,
  • nie są naszymi oficjalnymi słuchaczami i dziennikarzami (czyli biorą udział w zorganizowanych działaniach i wypełnili formularz uczestnictwa w projekcie)

Osoba rejestrująca się na szkolenie musi być pełnoletnia i mieszkać w Polsce.

NAGRODY z logo Radia SoVo dla polecającego

1 nowa osoba: notes i długopis
2 nowe osoby: 2 notesy i 2 długopisy
3 nowe osoby: 2 notesy, 2 długopisy + 2 płócienne torby
4 nowe osoby: 2 notesy, 2 długopisy, 2 płócienne torby  + kubek
5 nowych osób: 2 notesy, 2 długopisy, 2 płócienne torby + 2 kubki
Ponad 5 osób: 2 notesy, 2 długopisy, 2 płócienne torby, 2 kubki + pendrive

Do 30 listopada podliczymy wszystkie rejestracje z rekomendacją i zawiadomimy mailowo osoby polecające o zdobytych nagrodach.
Wysyłki będą realizowane od 5 do 15 grudnia do paczkomatów inPost.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Konkurs jest organizowany pod nazwą „Poleć szkolenie” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Pro Cultura. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony www.radiosovo.pl oraz profilu Facebook-ego Radio SoVo – dostępne radio internetowe od dnia 08.11.2022 roku do 20.11.2022 roku.

NAGRODY

Nagrodą w Konkursie będzie pakiet gadżetów Radia SoVo, których liczba i rodzaj będzie zależny od liczby NOWYCH* osób, które zarejestrują się na szkolenie.
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres email lub numer telefonu wskazany przez nich w trakcie Konkursu.
Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na przesłaną e-mailem wiadomość w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia o przyznaniu nagrody, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres akademia@radiosovo.pl przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
O zachowaniu terminu decyduje data nadania reklamacji.
Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie www.radiosovo.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.
Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

Komentarze (1)

  • 13 listopada, 2022 o 13:03

    Konkrus to rodzaj przyrzeczenia publicznego .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Radio Sovo z siedzibą w Warszawie jest administratorem Twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe, które podajesz lub pozostawiasz w ramach zamieszczania opinii w serwisie. Przetwarzamy te dane w celu wykonania umowy z Tobą, tą umową jest regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Ty. Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Masz prawo m.in. do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Prawa te oraz sposób ich realizacji opisaliśmy w polityce prywatności. Tam też znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Zmiana rozmiaru czcionki
Duży kontrast