Projekty ogólnopolskie

image_pdfimage_print

Fundacja Pro Cultura po zakończeniu w grudniu 2022 roku projektu finansowanego ze środków unijnych stale pozyskuje środki na rozwój Radia SoVo z innych źródeł.  

“Radio SoVo i UTW na cyfrowo” 

 • Okres realizacji: 1 lipca – 31 grudnia 2023 roku 
 • Budżet projektu: 117 000 zł 
 • Źródło finansowania: Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 

W trakcie realizacji projektu organizujemy szkolenia stacjonarne i online, wykłady i webinary, a także konsultacje, dzięki którym seniorzy z 9 Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce i działających przy nich Senioralnych Oddziałów Radia SoVo mogą podnieść swoje kompetencje cyfrowe.  

Szkolenia pomogły rozwinąć również kompetencje liderskie wśród dziennikarzy – amatorów poszczególnych oddziałów Radia SoVo. 

W trakcie projektu wdrożyliśmy również działania edukacyjne na temat bezpiecznego korzystania z Internetu oraz aplikacji ułatwiających funkcjonowanie seniorom. 

Odziały zostały doposażone także w sprzęt: gimbale, dyktafony, mikrofony krawatowe oraz zestawy ze statywem i lampą pierścieniową.  

Projekt dotyczył 9 oddziałów w: Olsztynie, Kłobucku, Bytomiu, Gniewie, Łodzi, Nysie, Świdnicy, Sanoku, Krośnie. 

“Pro Cultura łączy wolontariuszy i wspiera kompetencje cyfrowe beneficjentów” 

 • Okres realizacji: 1 września 2023 – 31 sierpnia 2026 
 • Budżet projektu: 255 764,50 zł 
 • Źródło finansowania: Korpus Solidarności – Rządowy Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 

W ramach projektu Fundacja chce sformalizować i uporządkować system współpracy z wolontariuszami już działającymi w oddziałach Radia SoVo w całej Polsce. Chcemy również zapewnić wsparcie techniczne seniorów oraz wolontariatu eksperckiego Fundacji, a także przeszkolić 15 Cyfrowych Doradców Seniora, którzy będą pomagać w pracy w oddziałach Radia SoVo w całej Polsce. 

Chcemy pozyskać nowych wolontariuszy, którzy będą: 

 • Wspierać technicznie lokalne oddziały radia sovo 
 • Pomagać dziennikarzom –seniorom w pracy redakcyjnej, będą inicjować i pomagać w tworzeniu materiałów Radia Sovo 
 • specjalistami z różnych dziedzin, którzy włączą się do realizowanych projektów 

Wolontariusze zostaną objęci wsparciem, doradztwem, szkoleniami stacjonarnymi i online oraz systemem motywacyjnym w postaci minigrantów premiujących ich pomysły.   

“Fundacja Pro Cultura 3.0 na 20-lecie” 

 • Okres realizacji: 1 lipca 2023 – 30 czerwca 2025 roku 
 • Budżet projektu: 350 000 zł 
 • Źródło finansowania: Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO 

 
W ramach projektu chcemy zwiększyć zasięgi i otworzyć nowe oddziały Radia Sovo. W najbliższym czasie zakupimy nowy sprzęt, zorganizujemy szkolenia i wydarzenia lokalne promujące Radio Sovo.  

Radio Sovo powiększa się o 2 nowe odziały, które wyposaża w sprzęt taki jak gimbale, dyktafony, mikrofony krawatowe oraz zestawy ze statywem i lampą pierścieniową. Wdrażamy również szkolenia, które podniosą kompetencje cyfrowe naszych dziennikarzy-amatarów,  

W ramach projektu chcemy również wzmocnić potencjał i rozpoznawalność lokalnych oddziałów, aby pozyskiwać środki na działalność Radia w ramach statutowej działalności Fundacji. Zorganizujemy szkolenia dla dziennikarzy Radia Sovo, dzięki którym to oni zostaną  ambasadorami Radia i będą mogli wspierać nasze działania w pozyskiwaniu środków.  

Zmiana rozmiaru czcionki
Duży kontrast