Projekty ogólnopolskie

image_pdfimage_print

Fundacja Pro Cultura po zakończeniu w grudniu 2022 roku projektu finansowanego ze środków unijnych stale pozyskuje środki na rozwój Radia SoVo z innych źródeł.  W 2023 roku do Oddziałów Senioralnych dołączył oddział z Adamowa, a w 2024 roku planowane jest powiększenie o kolejny.

Grupy z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ciągle przygotowują audycję i dbają o dostępność radia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

“Dojrzałość nie wyklucza – świadomy senior zna swoje prawa i szanuje prawa innych” 

 • Okres realizacji: 30.11.2023 r. do 31.12.2024 r. 
 • Budżet: 59 999,77 EUR 
 • Źródło finansowania: Building Bridges – Civic Capital in Local Communieties ze środków Komisji Europejskiej CERV „Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021–2027   
 • Projekt partnerski: Fundacja Pro Cultura i Fundacja Kultury Dialogu 

W ramach projektu chcemy wzmocnić, podnieść kompetencję, wiedzę i świadomość dziennikarzy z odziałów senioralnych Radia SoVo, a także mediów lokalnych oraz osób z otoczenia seniorów na temat Karty Praw Podstawowych i wartości obowiązujących w Unii Europejskiej. W sposób szczególny będziemy zwracać uwagę na prawa osób starszych oraz zagadnienia dot. dyskryminacji. 

Przeprowadzimy warsztaty i wykłady stacjonarne, a także szkolenia i wykłady online, doradztwo i mentoring dla dziennikarzy – seniorów z 10 oddziałów Radia SoVo z zakresu dyskryminacji na tle wieku, sposobów zrozumienia mechanizmów dyskryminacji oraz jej przeciwdziałania.   

Podczas realizacji projektu nasi dziennikarze przygotują 20 podcastów i wideo dotyczących tematyki poszanowania praw osób starszych oraz niedyskryminowania. 

W projekt zaangażowani są dziennikarze Radia SoVo z 10 lokalizacji: Olsztyna, Gniewu, Bytomia, Kłobucka, Łodzi, Sanoka, Krosna, Nysy, Świdnicy oraz Adamowa. 

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej. Unia Europejska ani organ decydujący nie ponoszą za nie odpowiedzialności.   

Radiowe ABC – Poradnia Samopomocy Radia SoVo

 • Okres realizacji: 1 stycznia 2023 – 31 grudnia 2025 roku 
 • Budżet projektu: 439 073,86 zł 
 • Finansowanie ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-20233

Radiowe ABC – Poradnia Samopomocy Radia SoVo to projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Poradnia Samopomocy jest miejscem w wirtualnym świecie, gdzie poradnictwo prowadzone jest poprzez audycje z udziałem ekspertów/specjalistów lub poprzez audycje z ich dyżurami publikowane/nadawane na żywo na portalu www.radiosovo.pl, w nowo utworzonym dziale Poradnia Samopomocy. W trakcie realizacji projektu przygotowane zostaną audycje rozwijające wiedzę i umiejętności oraz audycje poradnicze.

Audycje przygotowują wolontariusze z niepełnosprawnością intelektualną wspierani przez liderów grup radiowych. W audycjach udział wezmą profesjonaliści i eksperci z wielu dziedzin, np. dostępności, pomocy prawnej, obywatelskiej, społecznej, zatrudnienia, zdrowia, edukacji.

W każdym miesiącu planowana jest jedna audycja „na żywo” z możliwością otrzymania indywidualnej porady w trakcie audycji lub po jej zakończeniu.

Oddziały radiowe działają w 6 miejscowościach Polski: Biskupiec, Jarosław, Rymanów, Mokrzeszów, Tczew, Warszawa.

Kontakt z koordynatorką projektu: dorota.tomaszewska@psoni.org.pl

“Radio SoVo i UTW na cyfrowo” 

 • Okres realizacji: 1 lipca – 31 grudnia 2023 roku 
 • Budżet projektu: 130 405,75 zł 
 • Źródło dofinansowania: Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 

W trakcie realizacji projektu organizujemy szkolenia stacjonarne i online, wykłady i webinary, a także konsultacje, dzięki którym seniorzy z 9 Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce i działających przy nich Senioralnych Oddziałów Radia SoVo mogą podnieść swoje kompetencje cyfrowe.  

Szkolenia pomogły rozwinąć również kompetencje liderskie wśród dziennikarzy – amatorów poszczególnych oddziałów Radia SoVo. 

W trakcie projektu wdrożyliśmy również działania edukacyjne na temat bezpiecznego korzystania z Internetu oraz aplikacji ułatwiających funkcjonowanie seniorom. 

Odziały zostały doposażone także w sprzęt: gimbale, dyktafony, mikrofony krawatowe oraz zestawy ze statywem i lampą pierścieniową.  

Projekt dotyczył 9 oddziałów w: Olsztynie, Kłobucku, Bytomiu, Gniewie, Łodzi, Nysie, Świdnicy, Sanoku, Krośnie. 

“Pro Cultura łączy wolontariuszy i wspiera kompetencje cyfrowe beneficjentów” 

 • Okres realizacji: 1 września 2023 – 31 sierpnia 2026 
 • Budżet projektu: 255 764,50 zł 
 • Źródło finansowania: Korpus Solidarności – Rządowy Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 

W ramach projektu Fundacja chce sformalizować i uporządkować system współpracy z wolontariuszami już działającymi w oddziałach Radia SoVo w całej Polsce. Chcemy również zapewnić wsparcie techniczne seniorów oraz wolontariatu eksperckiego Fundacji, a także przeszkolić 15 Cyfrowych Doradców Seniora, którzy będą pomagać w pracy w oddziałach Radia SoVo w całej Polsce. 

Chcemy pozyskać nowych wolontariuszy, którzy będą: 

 • Wspierać technicznie lokalne oddziały radia sovo 
 • Pomagać dziennikarzom –seniorom w pracy redakcyjnej, będą inicjować i pomagać w tworzeniu materiałów Radia Sovo 
 • specjalistami z różnych dziedzin, którzy włączą się do realizowanych projektów 

Wolontariusze zostaną objęci wsparciem, doradztwem, szkoleniami stacjonarnymi i online oraz systemem motywacyjnym w postaci minigrantów premiujących ich pomysły.   

“Fundacja Pro Cultura 3.0 na 20-lecie” 

 • Okres realizacji: 1 lipca 2023 – 30 czerwca 2025 roku 
 • Budżet projektu: 350 000 zł 
 • Źródło finansowania: Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO 

 
W ramach projektu chcemy zwiększyć zasięgi i otworzyć nowe oddziały Radia Sovo. W najbliższym czasie zakupimy nowy sprzęt, zorganizujemy szkolenia i wydarzenia lokalne promujące Radio Sovo.  

Radio Sovo powiększa się o 2 nowe odziały, które wyposaża w sprzęt taki jak gimbale, dyktafony, mikrofony krawatowe oraz zestawy ze statywem i lampą pierścieniową. Wdrażamy również szkolenia, które podniosą kompetencje cyfrowe naszych dziennikarzy-amatarów,  

W ramach projektu chcemy również wzmocnić potencjał i rozpoznawalność lokalnych oddziałów, aby pozyskiwać środki na działalność Radia w ramach statutowej działalności Fundacji. Zorganizujemy szkolenia dla dziennikarzy Radia Sovo, dzięki którym to oni zostaną  ambasadorami Radia i będą mogli wspierać nasze działania w pozyskiwaniu środków.  

Zmiana rozmiaru czcionki
Duży kontrast