Rejestracja Radio SoVo i UTW na cyfrowo

image_pdfimage_print
 • Deklaracja udziału w projekcie „Radio SoVo i UTW na cyfrowo!


 • Date Format: DD dot MM dot YYYY
 • Wypełniając zgłoszenie oświadczam, że jestem beneficjentem ostatecznym programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+", Edycja 2023.

  Jednocześnie deklaruję dobrowolny udział w projekcie „Radio SoVo i UTW na cyfrowo!” realizowanym przez Fundację Pro Cultura.

  W związku z uczestnictwem w projekcie oświadczam także, że:

  1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.23.) w związku z moim udziałem w projekcie „Radio SoVo i UTW na cyfrowo!” współfinansowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

  2) Przekazanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w działaniach projektowych.

  3) Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

  Kontakt: Fundacja Pro Cultura, z siedzibą w Warszawie (00-891), przy ul. Chłodnej 20 lok. 88A, fundacja@pro-cultura.pl.

  Administratorem danych osobowych jest Fundacja Pro-Cultura, ul. Chłodna 20/88a, 00-891 Warszawa, NIP: 5272431797

  Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania (poprawienia), usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym (dotyczy zgody na cele marketingowe) oraz prawo zgłoszenia naruszenia do organu nadzorczego. Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres Administratora Danych Osobowych - fundacja@pro-cultura.pl

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Zmiana rozmiaru czcionki
Duży kontrast