Rynek pracy i formy zatrudnienia

image_pdfimage_print
Dwie grupy ludzi stoją naprzeciwko siebie. Jedna grupa to pracodawcy, druga to przyszli pracownicy.

Na rynku pracy spotykają się osoby poszukujące pracy i pracodawcy. Pracodawcy tworzą miejsca pracy i poszukują pracowników. Rynek pracy to nie jest jedno miejsce. Są to różne zakłady pracy, firmy, instytucje i ludzie.

Osoba siedzi przy biurku i szuka pracy przez Internet. Zastanawia się jaki zawód ją interesuje.

Na rynku pracy jest bardzo dużo różnych możliwości. Pracodawca może wybierać najlepszych pracowników. Osoba poszukująca pracy może wybierać jaką pracę chce wykonywać i gdzie chce pracować.

Wnętrze przychodni zakładowej. Osoby pracują przy cięciu desek.

Formy zatrudnienia na rynku pracy

Zatrudnienie na specjalnych warunkach

Zatrudnienie na specjalnych warunkach nazywane jest inaczej pracą chronioną.
Praca chroniona pozwala na zdobycie doświadczenia w pracy w bezpiecznych warunkach. To znaczy pozwala nauczyć się pracować.

Osoba na wózku inwalidzkim siedzi przy stole i przybija pieczątki.

Niektóre osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują w pracy: – więcej czasu na wykonanie swoich obowiązków – odpowiednio przystosowanego stanowiska pracy – rehabilitacji i opieki medycznej.

Osoba stoi przed znakiem wskazującym wolny rynek pracy. Za nią znajduje się budynek zakładu pracy chronionej.

Praca chroniona powinna mieć charakter przejściowy.
To znaczy że powinna trwać kilka miesięcy lub najwyżej kilka lat. Tak długo ile każda osoba potrzebuje. Potem osoba z niepełnosprawnością powinna móc pracować w zwykłych firmach.

Dwa budynki obok siebie, jeden to zakład pracy chronionej a drugi to zakład aktywności zawodowej.

Zatrudnienie na specjalnych warunkach może się odbywać: – w zakładach pracy chronionej – lub w zakładach aktywności zawodowej

Pracownik restauracji typu fast food wydaje jedzenie.

Zatrudnienie na otwartym rynku pracy

Zatrudnienie na otwartym rynku pracy to inaczej praca w zwykłych firmach lub instytucjach.
Otwarty rynek pracy daje osobie z niepełnosprawnością możliwość zwyczajnego życia w swojej miejscowości. W takiej firmie pracujesz na takich samych zasadach jak kolega, siostra lub sąsiad.

Osoba pisze CV.

W firmie na otwartym rynku pracy najważniejsze są Twoje kompetencje. Kompetencje to: – wiedza czyli wszystko to czego się nauczyłeś – umiejętności czyli to co umiesz robić – i doświadczenie czyli jak długo to robiłeś.

Rozmowa kwalifikacyjna. Dwie osoby siedzą przy stole i rozmawiają o możliwości zatrudnienia. Potencjalny pracownik trzyma w rękach CV.

Przed zatrudnieniem pracownika z niepełnosprawnością pracodawca zwraca uwagę na: – to co osoba umie robić – jak sobie radzi na stanowisku pracy.

Osoba zamiata i rozmawia.

Podczas zatrudnienia na otwartym rynku pracy osoba z niepełnosprawnością może korzystać ze wsparcia innych osób. Takie wsparcie może Ci dać na przykład trener pracy lub kolega, koleżanka z pracy.

Zmiana rozmiaru czcionki
Duży kontrast