Nazwa: SATW Kłobuck

Adres:

ul. Harcerska 4 pokój 7   42 – 100 Kłobuck

FB: Facebook
www:

Lider: Małgorzata Ewa Piętka
Email: satwklobuck@wp.pl

image_pdfimage_print

Stowarzyszenie Akademia Trzeciego Wieku w Kłobucku zostało zarejestrowane dnia 07.10.2013 r.
Zdecydowaliśmy się na formę stowarzyszenia ponieważ jest to najprostsza forma działania niewymagająca dużych nakładów finansowych. Poza tym w naszym mieście nie ma wyższej uczelni więc tworzenie UTW od początku wymagałoby dużo większego zaangażowania merytorycznego.
Celem działania naszego Stowarzyszenia zgodnie z dokumentem rejestrowym jest:
– prowadzenie edukacji w rożnych dziedzinach nauk, w szczególności, w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia,
– aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w rożnych formach życia społecznego,
– propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków stowarzyszenia,
– podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych miedzy mieszkańcami regionu, a szczególnie miedzy osobami starszymi i młodym pokoleniem,
– inspirowanie wszelkich działań na rzecz starszych, w tym również osób środowiska osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych.
– upowszechnianie wiedzy o Śląsku i ziemi kłobuckiej, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, walorów turystycznych oraz organizowanie spotkań ze znanymi osobami zasłużonymi dla regionu i polski.
Co miesiąc, w drugi wtorek miesiąca, spotykamy się w dużej sali widowiskowej w MOK i możemy wysłuchać 2 wykładów i występów artystycznych (raz jest to zespół muzyczny, innym razem taneczny, popisy wokalne).
Oprócz spotkań co tydzień odbywają się zajęcia seminaryjne w wymiarze 1 godziny. Niektóre zajęcia są co 2 tygodnie  po 2 godziny. Dla członków stowarzyszenia zajęcia są bezpłatne dzięki temu, że wszyscy wykładowcy i trenerzy pracują na zasadach wolontariatu. Potrzebne do zająć materiały finansowane są ze składek członkowskich, które wynoszą 30 zł za rok. Stowarzyszenie liczy 257 członków. Aktualnie mamy 16 różnych zajęć seminaryjnych i powoli wracamy do ich realizacji. Wróciły zajęcia z nordic – walking, próby zespołów tanecznych, muzyki biesiadnej i zajęcia komputerowe, a teraz jeszcze warsztaty radiowe.  Organizujemy też dłuższe i krótsze wyjazdy tematyczne.
Radio jest dla nas nowym wyzwaniem, nową formą działania. Mamy nadzieję, że już wkrótce sprostamy w pełni wymaganiom Redakcji.

Wideo zrealizowane w ramach projektu „Radio SoVo i UTW na cyfrowo” finansowanego ze środków „Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025” 

Zmiana rozmiaru czcionki
Duży kontrast