Nazwa: ŚDS w Świdnicy

Adres:

58-105 Świdnica

ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 28

FB: Facebook
www: http://psoni.swidnica.pl/sds/o-nas/

Lider: Agnieszka Ryszawy
Email: agnieszka.ryszawy@radiosovo.pl

image_pdfimage_print

Środowiskowy Dom Samopomocy istnieje 15.09.2004r. Nasz Dom przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 16 roku życia. Działamy na rzecz 50 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi.

Naszą główną misją jest : przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprzez wszechstronną rehabilitację społeczną oraz przygotowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie na miarę  indywidualnych możliwości.

Adres: 58-105 Świdnica, ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 28

58-105 Świdnica, ul. Mieczysława Kozara Słobódzkiego 28

FB: https://www.facebook.com/srodowiskowydomsamopomocy.swidnica

www: http://psoni.swidnica.pl/sds/o-nas/

Lider: Agnieszka Ryszawy

Wideo

Zmiana rozmiaru czcionki
Duży kontrast