Nieodparty czar zabytków

18 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Zabytkami nazywamy nieruchomości (budynki, cmentarze), historyczne układy urbanistyczne lub krajobrazy kulturowe albo rzeczy ruchome jak np. dzieła sztuki użytkowej, obrazy, rzeźby czy znaleziska archeologiczne, które są dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowią świadectwa minionej epoki bądź zdarzenia, a których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na swoją wartość artystyczną, naukową lub historyczną.

Wszystkie zabytki stanowią zasoby dziedzictwa kulturowego