Uniwersytety Trzeciego Wieku czyli uczyć, tworzyć i wspierać także w czasach pandemii

Czy wiecie, że osoby w wieku 60 + stanowią ponad 25% ludności Polski? Ten okres w życiu człowieka nie musi, jak to bywało wcześniej, oznaczać stagnacji, wycofania i izolacji, ale może być czasem realizacji marzeń, osobistego rozwoju, aktywności społecznej na które na wcześniejszych etapach życia nie było czasu. Odpowiedzią na te potrzeby są Uniwersytety Trzeciego Wieku. Zachęcamy do wysłuchania wypowiedzi słuchaczek gniewskiego UTW: czym jest dla nich uniwersytet, jak dzięki niemu zmieniło się postrzeganie osób starszych w lokalnej społeczności oraz jak czasy pandemii wpłynęły na samopoczucie i życie osób starszych.

https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RA/article/view/RA.2018.09 – Jaka jest przyszłość uniwersytetów  trzeciego wieku w Polsce? Czy w drugiej dekadzie XXI wieku obserwujemy ich zmierzch? A może wręcz przeciwnie – jesteśmy świadkami renesansu tej placówki edukacyjnej?

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_trzeciego_wieku – wszystko o historii, ofertach programowych, finansowaniu uniwersytetów trzeciego wieku

https://centrumis.pl/utw.html – wszystko o Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu

http://senior.gov.pl/katalog_dobrych_praktyk/strona/14 – strona MPiPS poświęcona polityce senioralnej

http://utw.seniorzywakcji.pl/wp-content/uploads/2017/01/Artyku%C5%82-podsumowuj%C4%85cy-badanie-projektu-UTW-dla-spo%C5%82eczno%C5%9Bci.pdf – informacja, co wynika z badań „Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności”