Uczenie jako zadanie na całe życie

image_pdfimage_print

Z czym kojarzysz uczenie się? Jaki obraz widzisz czytając: „wytrwale uczył się angielskiego”? Osobę pochyloną nad zeszytem ze słówkami, obejmującą rękami głowę czy raczej uśmiechniętą i konwersującą z innymi? Porzuć szkolne skojarzenia!

Istnieje wiele teorii na temat tego, co oznacza uczenie się i jak ludzie się uczą. Uczeniem się dorosłych zajmuje się dziedzina pedagogiki zwana andragogiką.

Andragogika zajmuje się tematyką uczenia się osób dorosłych po zakończeniu obowiązkowego procesu edukacji, podejmowanego w celu samorozwoju, poszerzenia wiedzy oraz zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności. To także nauka o tym, jak pomagać dorosłym w procesie uczenia się.

Warto wiedzieć, że uczymy się przez całe życie w ramach:

edukacji formalnej, edukacji nieformalnej oraz edukacji pozaformalnej.

Zaczynamy od przedszkola i szkoły, podstawowej , średniej, czasem uczelni wyższej. Nauka w instytucji, według ustalonego programu, sprawdziany, egzaminy, dyplomy. Ukończenie z sukcesem każdego etapu daje kolejne świadectwa i zdobycie konkretnych umiejętności i wiedzy. Cały proces nadzorowany i kierowany przez prowadzących uczenie. To edukacja formalna.

Uczenie się podczas kursów czy szkoleń, czy będą one w domu kultury, pobliskiej organizacji pozarządowej czy firmie szkoleniowej to edukacja nieformalna. Proces uczenia się jest zwykle zaplanowany i kierowany przez osobę prowadzącą, przy udziale uczącego się. Udział w procesie jest dobrowolny a relacje partnerskie.

Uczenie sporadyczne, niezaplanowane, przy rozmowie z przyjaciółmi, lekturze gazety, książki , obejrzeniu filmu, podczas spotkania przy kawie to edukacja pozaformalna. Możemy również uczyć się przez zabawę i doświadczanie. Zmieniający się świat wokół zmusza do ciągłego wysiłku i uczenia się, aby lepiej w nim funkcjonować. Począwszy od obsługi coraz nowocześniejszych sprzętów aż po zrozumienie procesów we współczesnym świecie.

Warto pamiętać: uczymy się nie tylko w dzieciństwie!

Zawsze idź przez życie tak, jakbyś miał coś nowego do nauczenia się, a tak się stanie.

Vernon Howard

Spotkania z innymi osobami, czytanie, dyskusje, zyskiwanie nowej wiedzy i umiejętności pozwala dłużej zachować młodość, gimnastykować mózg!


O tym, że nasz mózg może uczyć się w każdym wieku przeczytasz więcej tutaj:

https://wszystkoconajwazniejsze.pl/alice-latimier-mozg-moze-sie-uczyc-w-kazdym-wieku-na-nauke-nigdy-nie-jest-za-pozno/

Portal dla uczących dorosłych i dla uczących się dorosłych prowadzony przez Komisję Europejską, w polskiej wersji językowej:

https://epale.ec.europa.eu/pl

Zmiana rozmiaru czcionki
Duży kontrast