Nazwa: Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego w Nysie

Adres:

ul. Armii Krajowej 21, 48-300 Nysa

FB: Facebook
www: http://pwsz.nysa.pl/utw/

Lider:
Email:

image_pdfimage_print

Jesteśmy grupą seniorów wywodzącą się ze Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego
w Nysie.
Początki działalności UTW datują się na lata 2002/2003. Pierwszy rok akademicki ukończyło 26 słuchaczy. Zainteresowanie działalnością Uniwersytetu z każdym rokiem było coraz większe i obecnie liczy 321 słuchaczy. Dzięki dobrej współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie, władzami miasta i powiatu, placówkami oświaty, kultury i sportu nasza działalność może rozwijać się w wielu obszarach.
Nie sposób wymienić wszystkich aktywności, ale niektóre z nich zasługują na wyróżnienie. „Środowe wykłady” pogłębiają naszą wiedzę w różnych dziedzinach nauki. Rozwijamy umiejętności językowe, komputerowe, manualne i artystyczne. Sport i turystyka w naszym działaniu są bardzo ważne, podobnie jak uczestnictwo w kulturze.
Podsumowaniem 15 – letniej działalności był I Kongres UTW Opolszczyzny w czerwcu 2017 roku, w grudniu otrzymaliśmy Srebrny Certyfikat UTW. Zaangażowanie i aktywność kolejnych władz stowarzyszenia przyczyniły się do rozwoju nowych form działalności.
Coraz częściej uczestniczymy w różnych programach edukacyjnych współfinansowanych z unijnych środków. Między innymi jesteśmy jedną z 15 grup senioralnych w Polsce uczestniczącą w projekcie RADIO SOVO.

 

Wideo zrealizowane w ramach projektu „Radio SoVo i UTW na cyfrowo” finansowanego ze środków „Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025” 

Wideo

Zmiana rozmiaru czcionki
Duży kontrast