Wiersz z okazji pierwszych urodzin portalu www.radiosovo.pl

Zygmunt Malewicz, dziennikarz z Senioralnego Oddziału Radia SoVo w Legionowie napisał wiersz z okazji urodzin portalu. Zapraszamy!