WTZ w Dzierżoniowie

Jesteśmy grupą rozwijającą kompetencje cyfrowe z Warsztatów Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Dzierżoniowie, które działają od stycznia 2001 roku. Naszą misją jest dbanie o godność ludzką, miejsce w społeczeństwie oraz szczęście osób z niepełnosprawnością intelektualną. Chlubą naszego Stowarzyszenia jest zespół taneczno – muzyczny „Tęcza”, który skupia osoby z prawdziwą pasją do tańca, śpiewu i muzyki przez co osiąga liczne sukcesy w konkursach. W ciągu całego roku organizujemy wycieczki, imprezy okolicznościowe, kiermasze i festyny. Korzystamy z dóbr kultury zwiedzając muzea, chodząc do kina, teatru czy operetki. Nasi uczestnicy mają okazję do poznania siebie i przeżywania wielu pozytywnych emocji biorąc udział w Terapii ruchem czy muzykoterapii. Uczestnicy warsztatów tworzą również grupę self – adwokatów. Obecnie bierzemy udział w projekcie edukacyjno – ekologicznym „Zbieraj z klasą”, w którym to poznajemy wartości związane z dbaniem o środowisko. Wspólnie tworzymy zintegrowaną społeczność, otwartą na ludzi i nowe doświadczenia. Aktywność podejmowana każdego dnia pozwala rozwijać nasze zainteresowania i talenty oraz czerpać z tego poczucie sukcesu.