Nazwa: WTZ Przyjaciele Poznań

Adres:

ul. Osiedle Lecha 40

61-294 Poznań

FB: Facebook
www: https://poznan.psoni.org.pl/wtz-przyjaciele/

Lider: Kamila Tomkowiak
Email: kamila.tomkowiak@radiosovo.pl

image_pdfimage_print

Warsztat Terapii Zajęciowej „Przyjaciele” wspiera osoby z niepełnosprawnością intelektualną i innymi niepełnosprawnościami.

Chcesz być niezależny i samodzielny?
Warsztat pomoże ci stać się niezależnym.
Pomoże ci radzić sobie w codziennym życiu.
Z nami przygotujesz posiłek.
Z nami zrobisz zakupy.
Z nami poznasz miasto.
Z nami ciekawie spędzisz czas wolny.

Chcesz pracować?
Warsztat przygotuje cię do pracy.
Zorganizuje ci praktyki zawodowe.
Pomoże znaleźć pracę.

W warsztacie poznasz ciekawych ludzi.
Rozwiniesz zainteresowania.
Będziesz podróżować.

Odwiedź na facebooku:
https://www.facebook.com/WTZPrzyjaciele/

Warsztat Terapii Zajęciowej „Przyjaciele” działa przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnościa Intelektualną Koło w Poznaniu od 1998 roku. Warsztat prowadzi działalność w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Jej nadrzędnym
celem jest integracja społeczna osób z niepełnosprawnością, stwarzanie warunków, w których mogą one funkcjonować jak najbardziej niezależnie, realizować swoje cele życiowe i zawodowe.
W ramach rehabilitacji społecznej ośrodek prowadzi takie zajęcia jak: trening umiejętności społecznych, trening ekonomiczny, samoobsługi, trening topografii miasta i komunikacji, higieny osobistej, zaradności osobistej. Warsztat cyklicznie organizuje kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, asertywności dla kobiet i dziewcząt Wen Do, czy z zakresu edukacji seksualnej.
Rehabilitacja zawodowa ma na celu przygotowanie uczestników do pełnienia roli pracownika. Realizowana jest zarówno w placówce metodami terapii zajęciowej, jak i podczas praktyk zawodowych. Obecnie ośrodek prowadzi praktyki przygotowujące do pracy w charakterze: pomocy kuchennej, pracownika gospodarczego (prace na terenach zielonych, prace porządkowe), pomocy sprzedawcy, pracownika biurowego, gońca. Uczestnicy regularnie udział biorą w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego. Dzięki zatrudnieniu asystenta pracy 10 uczestników WTZ znalazło zatrudnienie.
Celem rehabilitacji medycznej jest utrzymanie uczestników warsztatów w jak najlepszej kondycji zdrowotnej, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym oraz nauka aktywnych metod spędzania wolnego czasu. Poza ćwiczeniami ogólnorozwojowymi ośrodek prowadzi zajęcia na basenie, kręgielni oraz naukę jazdy konnej z elementami hipoterapii. Jeżeli środki pozwolą uczestnicy korzystają również jogi, czy masaży.
Uczestnicy WTZ biorą udział w zawodach sportowych, turnusach rehabilitacyjnych. Wyjeżdżają na wycieczki, zwane obozami przetrwania, ponieważ nastawione są całkowicie na inicjatywę i samodzielność osób wyjeżdżających. Od 8 lat przy WTZ działa Klub Miłośników Gór, przynajmniej raz w roku organizuje on eskapady po górach.
Warsztat prowadzi terapię zajęciową w następujących pracowniach: gospodarstwa domowego, motoryki małej, stolarskiej i technik różnych, umiejętności społecznych i zawodowych, plastycznej oraz komputerowo – biurowej.

Wideo

Zmiana rozmiaru czcionki
Duży kontrast